Yönetici Atama

-Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurulunuz) toplanır. Toplantı; hem sayı, hem de arsa payı bakımından kat maliklerinin yarıdan fazlasının katılımı ile gerçekleşir. 
- Site / Apartman yönetiminin ERZURUM NİNOVA APARTMAN VE SİTE YÖN.LTD.ŞTİ.Firmasına devredilmesi yönünde karar alır. 
- Toplantıda bir veya iki kişi denetici seçilir (konut veya dükkanın tapusu denetçi üzerine kayıtlı olmalıdır). Bu kişi veya kişiler aynı zamanda Site / Apartman adına  ERZURUM NİNOVA APARTMAN VE SİTE YÖNETİM LTD.ŞTİ. Firması ile sözleşme imzalar ve bina temsilcisi olarak Firmamız ile ilişkileri de yürütür. 
-Site / Apartmana ait bir banka hesabı varsa, bunun kullanımı için yetki verilir (bankaya talimat verilir) VEYA ERZURUM  NİNOVA YÖNETİM'İN Site/ Apartman adına hesap açtırmasına ve bu hesapları kullanabilmesine yetki verilir.

 


- Karar defteri yazıldıktan sonra Denetçi ile NİNOVA APARTMAN YÖNETİM LTD.ŞTİ.Firması arasında sözleşme yapılır, bina yönetimi için gereken evrak, bilgi ve malzemeler ERZURUM NİNOVA APARTMAN YÖNETİM LTD.ŞTİ. Firmasına teslim edilir.

 


- Kesinleşmiş işletme projesi yoksa Firmamızca yeni bir proje hazırlanarak kat maliklerine "APS" (acele posta servisi) ile tebliğ edilir ve süresi içinde kesinleşen proje doğrultusunda uygulama yapılır, 
- Yönetim devralındıktan sonra Firmamızca gerek duyulması veya talep olması durumunda toplantı yapılarak Firmamız profesyonel yönetim sisteminin işleyişi hakkında malikler bilgilendirilir, 
-Çalışanların SSK işlemleri, Firmamız Mali Müşaviri tarafından yürütülür, 
-ERZURUM NİNOVA APARTMAN YÖNETİMİ, elektrik, su ve doğalgaz vs. fatura ödemeleri, otomatik ödeme talimatı verilerek, yönetim hesabında yeterli nakit olduğu sürece gününde öder. 
- Ödemelerinde titiz davranmayanlar ile bu tutumlarını alışkanlık haline getirmiş olan borçlular hakkında Firmamız tarafından derhal yasal işlem başlatır ve sonuçlandırılır, 
-ERZURUM NİNOVA APARTMAN YÖNETİMİ, site/apartman adına borçlanamaz, borç alamaz, borç veremez, çek ve senet tanzim edemez, çek veya senet ciro edemez, eski yönetim dönemlerinde tahakkuk etmiş her türlü borca (kat maliklerinin borçları dahil) ve yasal olmayan her türlü işlem ve uygulamadan sorumlu ve muhatap tutulamaz, 
-Firmamız, belirli zamanlarda gelir gider durumunu gösteren bir çizelgeyi ilan panosuna asarak sakinleri bilgilendirir, 
- Sözleşmelerimiz bir yıllıktır. ERZURUM NİNOVA APARTMAN YÖNETİMİ hizmetlerimizden memnun kalmamanız durumunda, firmamıza bir ay önce yazılı bildirimde bulunduktan sonra tek taraflı olarak yönetim sözleşmesini fesih hakkınız bulunmaktadır.